Regulamin ts3

Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad jakie obowiązują na serwerze komunikacyjnym team speak 3 Dla-Graczy.pl dostępnym pod adresem ts3.dla-graczy.pl Kożystając z niniejszego komunikatora, zobowiązujesz się do przestrzegania niżej wymienionych zasad.

  1. Na serwerze obowiązuję zakaz zamieszczania treści wulgarnych i obraźliwych. (Wulgarny język jest dopuszczalny na kanałach zamkniętych, za zgodą i na odpowiedzialność Właściciela Kanału)
  2. Nie dopuszczalne jest zamieszczanie i emitowanie treści o charakterze erotycznym i pornograficznym.
  3. Zakazane jest spam, w tym zamieszczanie i emitowanie reklam.
  4. Zakazany jest flood
  5. Zakazane jest skakanie po kanałach
  6. Zakazane jest podszywanie pod członków administracji.

We wszelkich nieuregulowanych kwestiach, decyzję podejmuje przedstawiciel administracji serwera.

W przypadku łamania w/w postanowień, administracja dopuszcza nałożenie kar dyscyplinarnych do wykluczenia (ban) użytkownika włącznie.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Użytkownicy są zobowiązaniu do znajomości i respektowania w/w postanowień.

Dla-Graczy.pl © 2012-2017 Tomasz Paszkowski